Συντομεύσεις πληκτρολογίου εκκίνησης για Mac

Πάρτε τον έλεγχο της διαδικασίας εκκίνησης του Mac σας

Η εκκίνηση του Mac σας συμβαίνει συνήθως μόνο με το πάτημα του κουμπιού τροφοδοσίας και την αναμονή της εμφάνισης της οθόνης σύνδεσης ή της επιφάνειας εργασίας. Αλλά μια φορά-λίγο, ίσως θέλετε κάτι διαφορετικό να συμβεί όταν ξεκινήσετε το Mac σας. Ίσως να χρησιμοποιήσετε μία από τις λειτουργίες αντιμετώπισης προβλημάτων ή να χρησιμοποιήσετε το Recovery HD.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου εκκίνησης

Η χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου εκκίνησης σάς επιτρέπει να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά του Mac κατά την εκκίνηση. Μπορείτε να εισάγετε ειδικές λειτουργίες, όπως η λειτουργία Ασφαλείας ή η λειτουργία ενός χρήστη, και οι δύο είναι ειδικά περιβάλλοντα αντιμετώπισης προβλημάτων. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις εκκίνησης για να επιλέξετε μια συσκευή εκκίνησης άλλη από την προεπιλεγμένη μονάδα εκκίνησης που συνήθως χρησιμοποιείτε. Φυσικά, υπάρχουν πολλές άλλες συντομεύσεις εκκίνησης και έχουμε συγκεντρώσει όλους εδώ.

Χρησιμοποιώντας ένα ενσύρματο πληκτρολόγιο

Εάν χρησιμοποιείτε ένα ενσύρματο πληκτρολόγιο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους συνδυασμούς συντόμευσης πληκτρολογίου αμέσως μετά τη συμπίεση του διακόπτη τροφοδοσίας του Mac ή εάν χρησιμοποιήσατε την εντολή Επανεκκίνηση αφού η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας του Mac σβήσει ή η οθόνη σβήσει.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το Mac και χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου εκκίνησης για να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση προβλημάτων, σας συνιστώ να χρησιμοποιήσετε ένα ενσύρματο πληκτρολόγιο για να εξαλείψετε τυχόν προβλήματα Bluetooth που ενδέχεται να εμποδίσουν το Mac να αναγνωρίσει τη χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου. Κάθε πληκτρολόγιο USB θα λειτουργήσει σε αυτό το ρόλο. δεν χρειάζεται να είναι ένα πληκτρολόγιο της Apple. Εάν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο των Windows, το άρθρο Εξισώσεις πληκτρολογίου των Windows για τα ειδικά κλειδιά του Mac μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τα κατάλληλα κλειδιά που θα χρησιμοποιήσετε.

Χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο πληκτρολόγιο

Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο πληκτρολόγιο, περιμένετε έως ότου ακούσετε τον ήχο εκκίνησης και , στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε αμέσως τη συντόμευση πληκτρολογίου . Αν κρατάτε πατημένο ένα πλήκτρο στο ασύρματο πληκτρολόγιο πριν ακούσετε τα χτυπήματα εκκίνησης, το Mac δεν θα καταχωρίσει σωστά το κλειδί που κρατάτε και πιθανότατα θα εκκινήσετε κανονικά.

Ορισμένα μοντέλα Mac από τα τέλη του 2016 και αργότερα δεν έχουν τα χτυπήματα εκκίνησης. Εάν χρησιμοποιείτε ένα από αυτά τα μοντέλα Mac, πατήστε τον κατάλληλο συνδυασμό πλήκτρων εκκίνησης αμέσως μετά την εκκίνηση του Mac ή εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επανεκκίνησης αμέσως μετά την ενεργοποίηση της οθόνης.

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον ήχο εκκίνησης; Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τις συμβουλές στην ενότητα Προσαρμογή της έντασης του ήχου εκκίνησης του Mac σας .

Αυτές οι συντομεύσεις εκκίνησης είναι χρήσιμες αν χρειαστεί να αντιμετωπίσετε το Mac σας ή απλά θέλετε να εκκινήσετε από διαφορετικό όγκο από το συνηθισμένο.

Συντομεύσεις εκκίνησης