Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν λογαριασμό Gmail στο Mac OS X Mail

01 από 10

Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση POP είναι ενεργοποιημένη για το λογαριασμό σας στο Gmail

Κάντε κλικ στο σύμβολο συν στη λίστα λογαριασμών. Heinz Tschabitscher

02 από 10

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει "POP" στο "Τύπος λογαριασμού:"

Πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση Gmail σας στην ενότητα "Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:". Heinz Tschabitscher

03 από 10

Πληκτρολογήστε "pop.gmail.com" στο "Εισερχόμενη αλληλογραφία:"

Βάλτε τον κωδικό πρόσβασης Gmail στο πεδίο "Κωδικός πρόσβασης". Heinz Tschabitscher

04 από 10

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει "Use Secure Sockets Layer (SSL)"

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει "Use Secure Sockets Layer (SSL)". Heinz Tschabitscher

05 από 10

Πληκτρολογήστε "smtp.gmail.com" στην ενότητα "Έξοδος διακομιστής αλληλογραφίας:"

Βάλτε τον κωδικό πρόσβασης Gmail στο πεδίο "Κωδικός πρόσβασης". Heinz Tschabitscher

06 από 10

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει "Use Secure Sockets Layer (SSL)"

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει "Use Secure Sockets Layer (SSL)". Heinz Tschabitscher

07 από 10

Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια"

Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια". Heinz Tschabitscher

08 από 10

Κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος"

Κάντε κλικ στην επιλογή "Τέλος". Heinz Tschabitscher

09 από 10

Με τον νέο λογαριασμό "Gmail" επισημαίνεται, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις διακομιστή ..."

Κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις διακομιστή ..." στο πεδίο "Εξερχόμενος διακομιστής αλληλογραφίας (SMTP): Heinz Tschabitscher

10 από 10

Πληκτρολογήστε "465" στην ενότητα "Θύρα διακομιστή:"

Πληκτρολογήστε "465" στην ενότητα "Θύρα διακομιστή:". Heinz Tschabitscher