Επισημάνετε το κείμενο - Χρώμα φόντου μαρκαδόρου στο Outlook

Ένας απλός τρόπος για να τονίσουμε τις λέξεις

Μπορείτε να κάνετε μεγάλο κείμενο και διαφορετική γραμματοσειρά, και έντονα ή υπογραμμισμένα. Αλλά γιατί να τονίσετε με τέτοια μέσα όταν μπορείτε να έχετε σε αυτό το οποίο κάθε άμεση αλληλογραφία βεβαιώνει: ένα κίτρινο marker;

Στο Outlook, η εύρεση σημαντικού κειμένου με έγχρωμο φόντο είναι εύκολη.

Επισημάνετε το κείμενο με χρώμα φόντου μαρκαδόρου στο Outlook 2007/2010

Για να χρησιμοποιήσετε ένα επισήμανσης σε σημαντικό κείμενο στο Outlook 2007 και το Outlook 2010:

Επισημάνετε το κείμενο με ένα χρώμα φόντου μαρκαδόρου στο Outlook 2003

Για να εφαρμόσετε ένα επισήμανσης για να επιλέξετε κείμενο στο Outlook 2003: