Ποιες είναι οι ρυθμίσεις SMTP του MobileMe Mail Me.com;

Οι ρυθμίσεις εξερχόμενου διακομιστή SMTP MobileMe για αποστολή μηνυμάτων χρησιμοποιώντας το @ me.com MobileMe Mail από οποιοδήποτε πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι οι εξής:

Για να κάνετε λήψη μηνυμάτων από τον λογαριασμό σας MobileMe Mail Me.com στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ανατρέξτε στο