Σειριακές (COM) θύρες στη δικτύωση

Στη δικτύωση υπολογιστών, μια σειριακή θύρα επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικών μόντεμ σε ένα PC ή δρομολογητή δικτύου μέσω σειριακού καλωδίου. Ο όρος "σειριακή" σημαίνει ότι τα δεδομένα που αποστέλλονται σε μια κατεύθυνση ταξιδεύουν πάντα πάνω από ένα μόνο καλώδιο μέσα στο καλώδιο.

Πρότυπα για σειριακές θύρες

Το πρότυπο που ισχύει για τις παραδοσιακές επικοινωνίες σειριακών θυρών ιστορικά είναι το RS-232 . Αυτές οι σειριακές θύρες και καλώδια είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούνται για πληκτρολόγια PC και άλλες περιφερειακές συσκευές υπολογιστή (βλ. Πλευρική γραμμή). Οι σειριακές θύρες και τα καλώδια για τους υπολογιστές RS-232 διαθέτουν γενικά 9 ακροδέκτες DE-9, αν και υπάρχουν 25-pin DB-25 και άλλες παραλλαγές σε εξειδικευμένο υλικό. Το εναλλακτικό πρότυπο RS-422 ισχύει σε πολλούς υπολογιστές Macintosh.

Και τα δύο αυτά πρότυπα καθίστανται σταδιακά απαρχαιωμένα υπέρ των προτύπων θύρας USB και FireWire και της σειριακής επικοινωνίας.

Επίσης γνωστή ως: θύρα COM