Πώς να ρυθμίσετε την υπογραφή του iPhone σας

01 του 06

Πατήστε "Ρυθμίσεις" στην οθόνη "Αρχική σελίδα" του iPhone

Πατήστε "Ρυθμίσεις" στην οθόνη "Αρχική σελίδα" του iPhone. Heinz Tschabitscher

02 του 06

Μεταβείτε στην επιλογή "Αλληλογραφία, Επαφές, Ημερολόγια"

Πατήστε "Ταχυδρομείο, Επαφές, Ημερολόγια". Heinz Tschabitscher

03 του 06

Πατήστε "Υπογραφή"

Πατήστε "Υπογραφή". Heinz Tschabitscher

04 του 06

Εισαγάγετε την υπογραφή που επιθυμείτε στην ενότητα "Υπογραφή"

Καταχωρίστε την υπογραφή που επιθυμείτε κάτω από την επιλογή "Υπογραφή". Heinz Tschabitscher

05 του 06

Το iPhone Mail δεν περιλαμβάνει αυτόματα τον τυπικό απομεμακρυστή υπογραφής

Προσθέστε τον τυπικό οριοθέτη υπογραφής, αν θέλετε. Heinz Tschabitscher

06 του 06

Πατήστε το κουμπί "Αρχική"

Πατήστε το κουμπί "Αρχική". Heinz Tschabitscher